השמים צופנים בחובם מראות מדהימים וסודות מרתקים. אנו מזמינים אתכם להביט אל השמים זרועי הכוכבים, לנסות להתחבר אל מה שנמצא מחוץ לכאן ועכשיו, מעבר לזמן, במרחק אלפי שנות אור. אנו מציעים חוויה קדומה, מסתורית ובלתי נודעת של צפייה ברקיע בלילה חשוך - תצפית כוכבים ואסטרונומיה חווייתית