השמים צופנים בחובם
מראות מדהימים
וסודות מרתקים.

אנו מזמינים אתכם להביט עמנו אל השמים זרועי הכוכבים, להתחבר אל מה שנמצא מחוץ לכאן ועכשיו, מעבר לזמן, במרחק אלפי שנות אור. אנו מציעים חוויה קדומה וחדשנית כאחת של צפייה ברקיע בלילה חשוך - תצפיות כוכבים ואסטרונומיה חווייתית.