כלב, מאדים וטלה מככבים ביציאת מצרים

יציאת מצריים מביאה לידי ביטוי כמה עניינים אסטרונומיים שכדאי לשים אליהם לב.

בימים אלו ניתן להבחין בשמי הערב, במערב, בכוכב הבוהק ביותר מבין כוכבי השבת – "סיריוס", הוא הכוכב הראשי בקבוצת הכלב הגדול. המצרים ייחסו חשיבות רבה לסיריוס בפרט ולכלב בכלל, בשל היותו מסמן את גאות הנילוס.

בזריחת סיריוס יחד עם השמש, מתרחשת גאות הנילוס. הדבר מתרחש בקיץ בשל המונסונים במרכז ודרום אפריקה ביובלים העליונים של הנילוס. המצרים שחיו בשפך הנילוס, לא הכירו את המונסונים כמובן ותלו את גאות הנילוס בזריחת סיריוס יחד עם השמש.

בשל כך, המצרים החשיבו מאוד את הכלב, הפכוהו לאחד האלים בפתנתיאון המצרי, בנו את הפירמידות בכיוונו של סיריוס, בייתו את הכלב, וכידוע, הוא מופיע רבות באומנות המצרית.

לאור זאת ניתן לראות באור אחר לגמרי את התיאור על יציאת מצרים לפיו בעת היציאה ממצרים "לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו". הפסוק בא להדגיש את היציאה משלטון "הכלב" של המצרים!

________________________________

קבוצת הכוכבים טלה, נמצאת כעת ממש בסמוך לשמש עם שקיעתה. גם קבוצה זו חשובה מאוד בתרבות המצרית. הטלה, נחשב גם הוא כאחד האלים המצריים.

האל "אמון" ומייצגו תות אנח אמון, נבחרו לאלים בשל העובדה כי בעת שליטת האימפריה המצרית, מזל טלה זרח יחד עם השמש ביום שוויון האביב.

ביציאת מצרים, היהודים לקחו את הטלה ושחטו אותו לקרבן הפסח. הדבר בא לבטא את היציאה משלטון הטלה המצרי!

_________________________________

בימים אלה כוכב מאדים זורח במזרח, בליל הסדר הוא יהיה בשיא קרבתו אל כדור הארץ ויראה במיטבו.

המצרים ראו בכוכב מאדים סמל לשפיכות דמים, מלחמות וכו'. פרעה מזהיר את משה, כשזה מבקש ממנו לשלוח את ישראל ממצרים "ראו כי רעה נגד פניכם", לפי מסורת חז"ל, כוכב ושמו "רעה" זורח כנגד ישראל היוצאים ממצרים ומבשר להם שייפגעו.

לפי חלק מהמפרשים "רעה" הוא כוכב מאדים. שוב, בני ישראל יוצאים משליטת האיצטגנינות המצרית, משליטת הכוכבים ואינם יראים מהשפעת המזלות. מי שדווקא נפגע מ"הדם" המסומל ע"י מאדים, היו המצרים שלקו במכת דם.

_________________________________

המצווה הראשונה אותה נצטוו ישראל לאחר יציאת מצרים הייתה קידוש החודש. "החודש הזה לכם ראש חודשים".

מצווה זו מביאה לידי ביטוי את המעבר והיציאה מתרבות המזלות המצרית והשפעת הכוכבים על האדם כפי שראו זאת המצרים, לתרבות הישראלית בה האדם הוא המשפיע על גרמי השמים "ומקדש" את החודש, וקובע לעצמו את מועדיו.

_________________________________

חג פסח שמח

שנזכה לחירות אמיתית

שלמה בוסקילה – פסח תשע"ד

שתפו את המאמר